Co-Committee 2018-19

Technical Team

Bhavesh Singh

Priyam Vora

Bhavin Mehta

Jigar AlavaniMarketing Team

Aayushi Gandhi

Jash Jain

Pushkar Bhuse

Parth Meswani

Neel Doshi

Abheet ShajuPublicity Team

Sweety Kakadiya

Devna Dave

Ansh Disawal

Musaddiq Bakali

Rohit Singh

Mudassir KhanEvents Team

Parth Kansara

Arti Koul

Riya Muni

Ali Abbas RizviLogistics Team

Devansh Kapadia

Devansh Mehta

Jay Rambhadiya

Manav JainEditorial Team

Arsh Juned Shaikh

Riddhi Shah

Parth Kansara

Preet Shah

Devansh KapadiaHard Creatives Team

Renita Saldanha

Adnan Hakim

Smith Malkan

Ashwin SwaminathanSoft Creatives Team

Aayush Shah

Parth Tank

Janvi Chitroda